Etusivu

Tervehdys. Kiitos kaikille äänestäjille. Sain vaalissa 970 ääntä ja lupaan olla luottamuksenne arvoinen>

Aloitin 28.8.2017 Oulun Kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja tulin valituksi uuden maakunnan rakentamiseksi perustetun poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajaksi 11.9.2017.

Jätin marraskuun alussa 2017 taakseni pitkän yliopistouran ja ryhdyin paikallispoliitikoksi, lähes kokoaikaisesti. Toivon tietenkin, että kaikki aika ei mene kaupungintalolla vaan voisin samaan aikaan myös nauttia eläkeläisen vapaudesta (vaikka kaikki sanovat, että sitten vasta kiireet alkavat).

KH:n ja ohjausryhmän puheenjohtajuudet ovat molemmat minulle mieluisia tehtäviä joiden painopiste seuraavien vuosien ajan on rakentaa Oulusta ja sen myötä koko Pohjois-Pohjanmaasta maan paras seutu asua ja yrittää. Päämääränä on taata väestölle tarpeelliset palvelut huolehtien kuitenkin kantokyvystä ja taloudesta.

Kuntakenttä on isossa myllerryksessä ja siksi nyt jos koskaan on oltava itse mukana sitä kehittämässä.Kuntien rooli jatkuu vuoden 2018 loppuun entisellään, mutta samalla tehdään uuden maakunnan malli. Oululla Pohjois-Suomen suurimpana kuntana on keskeinen rooli linjata ja kehittää sosiaali- ja terveystoimen perus- ja erikoispalveluja koko laajan Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Lähivuosina kunnissa ja maakunnissa ratkaistaan neljä isoa asiaa: Miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään uudella tavalla, Miten hyvät palvelut turvataan tasapuolisesti kaikille, Miten niiden kuluissa säästetään tavoitellut kolme miljardia euroa vuosittain ja Miten uusi maakunta varmistaa alueen – myös Oulun – elinvoimaisuuden

Politiikasta vapaiden vuosien aikana olen toiminut professorina ja yliopistomme suurimman tiedekunnan, lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina. Siinä olen saanut taas uuden ulottuvuuden alueen elinvoimaisuuteen ja mm. sotepalvelujen järjestämiseen. Koulutus ja tutkimus ovat toistaiseksi riittämättömästi tunnistettuja kokonaisuuksia siinä, miten 3 miljardin euron säästötavoite saavutetaan uusissa maakunnissa.

Olen ottanut tauon jälkeen nämä sivut aktiiviseen käyttöön. Lisäilen omia kirjoituksia ja henkilöhaastattelujani sitä mukaan kun niitä julkaistaan.

Kyosti.oikarinen@oulu.fi