Etusivu

Tervehdys. Aloitin 28.8.2017 Oulun Kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Jätin marraskuun alussa 2017 taakseni pitkän yliopistouran ja ryhdyin paikallispoliitikoksi, lähes kokoaikaisesti. Toivon tietenkin, että kaikki aika ei mene kaupungintalolla vaan voisin samaan aikaan myös nauttia eläkeläisen vapaudesta (vaikka kaikki sanovat, että sitten vasta kiireet alkavat).

KH:n puheenjohtajuus on minulle mieluisa tehtävä. On mieluosaa olla mukana tekemässä Oulusta ja sen myötä koko Pohjois-Pohjanmaasta maan paras seutu asua ja yrittää. Päämääränä on taata väestölle tarpeelliset palvelut huolehtien kuitenkin kantokyvystä ja taloudesta.

Kuntakenttä on isossa myllerryksessä ja siksi nyt jos koskaan on oltava itse mukana sitä kehittämässä.Oululla Pohjois-Suomen suurimpana kuntana on keskeinen rooli linjata ja kehittää sosiaali- ja terveystoimen perus- ja erikoispalveluja koko laajan Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Lähivuosina kunnissa ja maakunnissa ratkaistaan ainakin yksi iso asia: Miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään uudella tavalla ja miten hyvät palvelut turvataan tasapuolisesti kaikille.

Politiikasta vapaiden vuosien aikana olen toiminut professorina ja yliopistomme suurimman tiedekunnan, lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina. Siinä olen saanut taas uuden ulottuvuuden alueen elinvoimaisuuteen ja mm. sotepalvelujen järjestämiseen. Koulutus ja tutkimus ovat toistaiseksi iittämättömästi tunnistettuja kokonaisuuksia siinä, miten 3 miljardin euron säästötavoite saavutetaan uusissa maakunnissa.

Olen ottanut tauon jälkeen nämä sivut aktiiviseen käyttöön. Lisäilen omia kirjoituksia ja henkilöhaastattelujani sitä mukaan kun niitä julkaistaan.

Kyosti.oikarinen@oulu.fi