Miten varmistetaan alueiden yhdenvertaisuus uudessa Oulussa?